Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi wspomagane metodami statystycznymi

Pobierz Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi wspomagane metodami statystycznymi

 

W książce odpowiedziano na pytanie, jak w szerokim zakresie wykorzystywać dane na potrzeby zarządzania kompetencjami w organizacji, czerpiąc je ze źródeł znajdujących się w jej otoczeniu. Motywacją podjęcia tej tematyki była potrzeba skutecznego i efektywnego pozyskiwania oraz wykorzystywania informacji w zarządzaniu przez menedżerów, zwłaszcza z obszaru HR w przedsiębiorstwach i instytucjach, w szczególności zaangażowanych w rozwój systemów kształcenia. Podstawową wartością, jaką chciano przekazać czytelnikowi, jest wsparcie decyzyjne menedżerów w zakresie uzyskiwania informacji na podstawie rozproszonych, różnorodnych i wielopłaszczyznowych danych.

 

ISBN 978-83-7775-680-5 (wersja drukowana)
ISBN 978-83-7775-681-2 (wersja elektroniczna)