Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej

Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej
ISBN
83-7143-298-4
Rok wydania: 
2006
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
596

Książka jest przeznaczona dla studiujących lub już wykształconych elektrotechników. Przybliżono w niej i uporządkowano podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, a głównie elektrotermii i techniki świetlnej, poruszając przy tym problemy związane z elektrochemicznymi i chemiczno-elektrycznymi przemianami energii oraz z przemianami elektrokinetycznymi. Najmniej uwagi poświęcono makroskopowym przemianom elektromagnetyczno-mechanicznym oraz mechaniczno-elektromagnetycznym, które w literaturze technicznej są zazwyczaj omawiane w odrębnych publikacjach. O ogromie poruszanych w tej publikacji zagadnień świadczy tematyka kolejnych rozdziałów. W pierwszych, wprowadzających, omówiono poglądy na budowę wszechświata i ziemskie konwersje energii, scharakteryzowano elektrotechnikę jako dziedzinę nauki, opisano oddziaływania oraz pola elektryczne i magnetyczne ładunków i układów ładunków w próżni, a także budowę materii. Następne rozdziały poświęcono ośrodkom materialnym w stacjonarnych polach elektrycznych i magnetycznych, polom elektrycznym w układach energetycznie i materiałowo złożonych, zmiennym polom elektromagnetycznym, promieniowaniu optycznemu - w tym podstawom techniki świetlnej - oraz procesom cieplnym w urządzeniach elektrycznych. W ostatnim, najobszerniejszym rozdziale zamieszczono podstawy elektrotermii.