Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w przemyśle elektrochemicznym

Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa w przemyśle elektrochemicznym
ISBN
83-7143-514-2
Rok wydania: 
2001
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
172

W książce omówiono problemy gospodarki wodno-ściekowej w uciążliwym dla środowiska przemyśle elektrochemicznym. Gospodarka ta rozpoczyna się od poboru wody jako surowca, poprzez wytwarzanie ścieków, ich neutralizację i odprowadzanie do kanalizacji, aż do ponownej przemiany w wodę. Po przedstawieniu metod neutralizacji ścieków galwanicznych omówiono problemy związane z osadami wodorotlenków metali ciężkich, ich stabilizacją, zestalaniem, składowaniem i utylizacją, problemy związane z regeneracją zanieczyszczonej gleby, a także metody neutralizacji szkodliwych emisji gazowych powstających w procesach obróbki powierzchniowej metali lub podczas neutralizacji ścieków.