Sensory i systemy pomiarowe

Sensory i systemy pomiarowe
ISBN
978-83-7143-247-7
Rok wydania: 
2006
Wydanie: 
II
poprawione
rozszerzone
Status: 
dostępna
Strony: 
248

Skrypt obejmuje materiał podzielony nieformalnie na dwie części. Pierwsza część jest poświęcona sensorom najczęściej mierzonych wielkości fizycznych, to jest czujnikom temperatury, naprężeń mechanicznych i ciśnienia, oraz przetwornikom cyfrowo-analogowym i analogowo-cyfrowym. W części drugiej opisano interfejsy pomiarowe szeregowe i równoległe oraz podano przegląd zarówno już stosowanych, jak i projektowanych systemów pomiarowych z transmisją bezprzewodową. Książka jest przeznaczona do nauczania przedmiotów sensory i systemy pomiarowe oraz komputerowe systemy pomiarowe na kierunkach elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika (specjalność: aparatura elek-troniczna i systemy pomiarowe), automatyka i robotyka oraz na specjalności mechatronika w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.