Metody obliczeniowe optymalizacji w zadaniach

ISBN
978-83-7143-804-2
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
222

Tematyka podręcznika odpowiada zakresowi wykładu Metody obliczeniowe optymalizacji, prowadzonego na specjalności automatyka na kierunku automatyka i robotyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: wprowadzenie do programowania liniowego, metodę simplex (macierzową, dwufazową i w postaci tablicowej), zagadnienie dualno-ści w zadaniach programowania liniowego, programowanie liniowe w zbiorach dyskretnych, programowanie nieliniowe bez ograni-czeń, programowanie nieliniowe z ograniczeniami równościowymi i nierównościowymi, zadanie dualne Lagrange’a, iteracyjne meto-dy minimalizacji funkcji jednej zmiennej i wielu zmiennych, metody punktu wewnętrznego dla zadań programowania liniowego, rachunek wariacyjny, zasadę minimum dla układów ciągłych, zasadę optymalności Bellmana, liniowe nierówności macierzowe oraz optymalizację za pomocą pakietu Matlab. Wszystkie rozdziały mają taką samą strukturę: wprowadzenie do zagadnienia, rozwiązane zadania oraz zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z podanymi wynikami i wskazówkami.