Mechanika ciała stałego w ujęciu komputerowym. Wybrane zagadnienia

Mechanika ciała stałego w ujęciu komputerowym. Wybrane zagadnienia
ISBN
978-83-7143-811-0
Rok wydania: 
2008
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
184

Książka jest oparta na nowej koncepcji wykładania mechaniki ciała stałego (sztywnego i odkształcalnego) – ma stanowić pomost pomiędzy tradycyjną wiedzą z tego zakresu a możliwościami, jakie stwarza komputer. Opisano w niej podstawy przygotowywania programów oraz podano ich „listy” (wydruki) w języku Fortran dla kilkunastu prostych problemów obliczeniowych. Nie wyczerpują one wszystkich podstawowych problemów występujących w mechanice ciała stałego, gdyż celem skryptu jest nauczenie studenta samodzielnego ich przygotowania. Ponieważ pożądana jest również podstawowa znajomość metod numerycznych, autorzy wprowadzili w możliwie prosty sposób niezbędne elementy tych metod.