Podstawy automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne

ISBN
978-83-7143-837-0
Rok wydania: 
2009
Wydanie: 
III
poprawione
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
118

Tematyka skryptu odpowiada zakresowi wykładu automatyka prowadzonego na Wydziale Elektrycznym na kierunku automatyka i robotyka; obejmuje ona układy liniowe, nieliniowe, impulsowe oraz rozmyte. Wszystkie rozdziały mają taką samą strukturę: sformułowanie celu ćwiczenia, przedstawienie podstawowych wiadomości niezbędnych do jego wykonania oraz omówienie przebiegu ćwiczenia wraz z zawartością sprawozdania. Skrypt może być użyteczny także dla studentów innych kierunków (m.in. elektrotechniki, informatyki czy fizyki technicznej) oraz innych wydziałów. W bieżącym wydaniu uzupełniono treść rozdziału 10.