Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej w elektrotechnice

Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej w elektrotechnice
ISBN
978-83-7143-853-0
Rok wydania: 
2009
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
100

Jest to zbiór trzynastu ćwiczeń z zakresu inżynierii materiałowej w elektrotechnice. Opis każdego z nich poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, a zakończono opisem sposobu przedstawienia wyników badań oraz wykazem literatury przydatnej do zgłębienia danego zagadnienia. Poszczególne ćwiczenia poświęcono badaniu: (1) pętli histerezy magnetycznej ferromagnetyków, (2) rezystywności dielektryków ciekłych, (3) rezystywności powierzchniowej i skrośnej dielektryków stałych, (4) wpływu temperatury na rezystywność materiałów przewodzących, (5) twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych, (6) papieru elektroizolacyjnego, (7) wytrzymałości elektrycznej materiałów stałych, (8) zależności kąta zwilżania w układzie trójfazowym ciecz–ciało stałe–gaz od przenikalności elektrycznej, (9) materiałów stosowanych do budowy warystorów, (10) przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych materiałów stałych z użyciem mostka Scheringa, (11) tangensa kąta strat metodą rezonansową, (12) fizykochemicznych własności oleju, (13) wybranych własności materiałów izolacyjnych domieszkowanych mikro- i nanonapełniaczami.