Przetworniki elektromagnetyczne z cieczą magnetoreologiczną

Przetworniki elektromagnetyczne z cieczą magnetoreologiczną
ISBN
978-83-7143-879-0
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
138

Przetworniki elektromagnetyczne są szeroko stosowane w wielu dziedzinach techniki. Wzrasta przy tym zapotrzebowanie na elektromagnetyczne elementy wykonawcze charakteryzujące się coraz lepszymi parametrami funkcjonalnymi, zarówno w zakresie pracy ustalonej, jak i stanach nieustalonych. Badania nad takimi przetwornikami prowadzone są w wielu kierunkach. Jeden z nich dotyczy zastosowania w nich cieczy, których właściwości fizyczne zmieniają się pod wpływem pola elektrycznego lub magnetycznego. W przetwornikach elektromagnetycznych praktyczne zastosowanie znalazły ciecze magnetyczne, tj. ciecze zmieniające swoją lepkość pod wpływem pola magnetycznego. Wyróżnia się dwa rodzaje cieczy magnetycznych: ferromagnetyczne oraz magneto-reologiczne. W monografii przedstawiono budowę oraz podstawowe właściwości cieczy magnetycznych. Autor omawia także zastosowania tych cieczy w technice i medycynie. Należy podkreślić, że w wielu urządzeniach tylko dzięki zastosowaniu przetworników ze sterowanymi cieczami możliwe jest uzyskanie porównywalnych, a często nawet lepszych parametrów funkcjonalnych niż w rozwiązaniach klasycznych. Sterowane ciecze magnetoreologiczne stosuje się najczęściej w hamulcach, sprzęgłach oraz tłumikach drgań i wibracji. W książce zaprezentowano również struktury i zasadę działania tych elementów wykonawczych. Zasada działania urządzeń z cieczą magneto reologiczną oparta jest na wykorzystaniu zjawiska zmiany naprężeń w cieczy pod wpływem pola magnetycznego.