Technologie informatyczne w elektroenergetyce. Część 1

Technologie informatyczne w elektroenergetyce. Część 1
ISBN
978-83-7143-880-6
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
204

Książka jest poświęcona przetwarzaniu sygnałów (najczęściej prądowych i napięciowych, a także pochodnych, takich jak moc, impedancja, częstotliwość, niekiedy temperatura i inne) służących we współczesnej automatyce elektroenergetycznej do oceny stanu systemu elektroenergetycznego. Omówiono w niej sygnały pomiarowe, które zawierają informacje pozwalające określić, czy parametry nadzorowanego obiektu mieszczą się w obszarze dozwolonym. Aby stały się one wielkościami kryterialnymi wykorzystywanymi w algorytmach pomiarowo-decyzyjnych systemu automatyki, muszą być wielokrotnie i wielorako przetwarzane. Podręcznik jest pomyślany w taki sposób, że czytelnik najpierw poznaje ogólne pojęcia dotyczące sygnałów, a kolejne rozdziały przybliżają go do tematyki coraz bardziej złożonej i do konkretnych zagadnień elektroenergetycznych. Materiał jest bogato ilustrowany przykładami, które powinny ułatwić zrozumienie opisu teoretycznego. Autorzy starali się pisać o sprawach złożonych w sposób przystępny i mają nadzieję, że podręcznik przybliży problematykę elektroenergetyczną informatykom, a informatyczną elektroenergetykom.