Projektowanie zewnętrznych sieci radiowych od 2,4 GHz do 38 GHz

Projektowanie zewnętrznych sieci radiowych od 2,4 GHz do 38 GHz
ISBN
978-83-7143-953-7
Rok wydania: 
2010
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
126

Skrypt jest adresowany do studentów kierunku elektrotechnika. Zamieszczono w nim informacje na temat projektowania zewnętrznych sieci radiowych działających na częstotliwości 2,4–38 GHz. Ponadto dokonano krótkiej prezentacji technologii radiowych Wi-Fi i WiMAX oraz technologii radiolinii z pominięciem zastosowań telekomunikacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie propagacji fal elektromagnetycznych i na towarzyszące jej zjawiska. Zaprezentowano także podstawowe obliczenia wykonywane podczas przygotowywania projektu, m.in. w celu określenia tłumienia trasy propagacji sygnału oraz sporządzenia bilansu łącza radiowego.