Strategie realizacji połączeń rozgłoszeniowych w polach komutacyjnych

Strategie realizacji połączeń rozgłoszeniowych w polach komutacyjnych
ISBN
978-83-775-459-7
Rok wydania: 
2017
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
190

W pracy przedstawiono teorię pól komutacyjnych, w których można realizować połączenia rozgłoszeniowe (między jednym wejściem a wieloma wyjściami pola). Skupiono się na dwóch popularnych strukturach pól komutacyjnych – wielopłaszczyznowych polach typu banyan i trzysekcyjnych polach Closa, na strategiach realizacji połączeń rozgłoszeniowych w polach komutacyjnych. Strategie te wykorzystują zarówno właściwości fizyczne pojedynczych komutatorów użytych do budowy pola, jak również specjalizowane algorytmy wyboru drogi połączeniowej. Zaprezentowano dotychczasowe algorytmy wykorzystywane do zestawiania połączeń rozgłoszeniowych w polach typu banyan i w polach Closa. Dla pól typu banyan usystematyzowano opis i zapis dotychczas znanych strategii. Dla pól Closa pokazano opis zaproponowany przez Hwanga oraz Yang i Wanga. W tej pracy zaproponowano modyfikację algorytmu opartego na koncepcji okien blokowania dla pól typu banyan w taki sposób, aby zestawienie nowego połączenia rozgłoszeniowego powodowało zablokowanie jak najmniejszej liczby możliwych przyszłych połączeń w polu wielopłaszczyznowym. W pracy rozważane są również trzysekcyjne pola Closa. Strategia wykorzystująca algorytm oparty na koncepcji okien blokowania nie była do tej pory szeroko rozważana w polach Closa. W pracy zaprezentowano nowy algorytm i w wyniku badań symulacyjnych sprawdzono, czy rozwiązanie, które zapewnia najmniejsze wartości współczynników strat w polach typu banyan, osiąga najlepsze wyniki także w polach Closa. Opierając się na rezultatach dotyczących pól Closa, zaproponowano nowy algo-rytm wyboru drogi połączeniowej w polach typu banyan. Nowy algorytm wykorzystuje koncepcję po-działu połączenia rozgłoszeniowego na podpołączenia w sposób nieusystematyzowany i stąd zaproponowano dla niego nazwę – algorytm ze spontanicznym podziałem na podpołączenia. Zaprezentowano wyniki działania nowego algorytmu i porównano je z wynikami osiąganymi przez algorytm macierzowy.