Podstawy elektrotechniki. Laboratorium

Podstawy elektrotechniki. Laboratorium
ISBN
978-83-7775-044-5
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
238

Skrypt jest przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu podstawy elektrotechniki dla studentów kierunków: elektrotechnika, automatyka i robotyka, energetyka i informatyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Celem ćwiczeń jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych z elektroniki, sprawdzenie ich na drodze doświadczalnej, zapoznanie się z aparaturą oraz urządzeniami wykorzystywanymi w laboratorium podstaw elektrotechniki. Opisy ćwiczeń zawierają wstęp teoretyczny, schematy układów pomiarowych, opisy wykonywanych pomiarów i wytyczne do wykonania sprawozdania.