Mikroekonomia

Mikroekonomia
ISBN
978-83-7775-069-8
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
202

W podręczniku przedstawiono podstawowe narzędzia ekonomiczne. Aby ułatwić sprawne posługiwanie się nimi, zamieszczono liczne przykłady praktyczne. Podano informacje o rynku i gospodarce rynkowej, o podstawowych elementach mechanizmu rynkowego: popycie, podaży i cenach, a także o równowadze rynkowej. Omówiono zagadnienie elastyczności popytu i elastyczności podaży, główne pojęcia związane z wyborami ekonomicznymi konsumenta i producenta, koszty przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie. Wprowadzono klasyfikację rynków według struktury podaży, zaprezentowano miary koncentracji podaży i ich zastosowanie do klasyfikowania rynków. Szczegółowo opisano pierwszy typ rynku konkurencję doskonałą i podano jej przykłady. Opisano monopol i oligopol oraz rynki czynników produkcji: kapitału, pracy i ziemi.