Przewodnik do laboratorium komputerowego z mechaniki i biomechaniki płynów

Przewodnik do laboratorium komputerowego z mechaniki i biomechaniki płynów
ISBN
978-83-7775-165-7
Rok wydania: 
2012
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
134

Celem prezentowanych laboratoriów jest utrwalenie podstawowych wiadomości z wykładów oraz nabycie umiejętności rozwiązywania zadań z mechaniki i biomechaniki płynów, które są na tyle złożone, że wymagają użycia komputera. Podano między innymi przykłady obliczania lepkości płynów i podstawowych parametrów hydrodynamicznych łożyska, siły parcia na ściany zbiorników, współczynnika strat tarcia i spadku ciśnienia w prostoliniowym odcinku rury, wydatku przepływu i średniej prędkości wypływu cieczy i gazu ze zbiornika, średnicy prostoliniowego odcinka rury wymaganej dla uzyskania założonego wydatku przepływu, siły oporu opływanych ciał, przepływów w kanałach otwartych, sedymentacji osocza krwi. Podano przykłady modelownia przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, także zwężonych i z tętniakiem. W dodatkach zamieszczono krótkie wprowadzenie do programowania w języku Fortran 77 oraz listy programów służących do rozwiązania wybranych zadań przedstawionych w książce.