Programowanie sterowników PLC. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

Programowanie sterowników PLC. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych
ISBN
978-83-7775-182-4
Rok wydania: 
2012
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
210

Przewodnik jest przeznaczony do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu programowanie sterowników PLC, prowadzonego na kierunkach „informatyka” oraz „automatyka i robotyka”, a także z przedmiotów systemy zdalnego sterowania oraz monitorowanie i wizualizacja procesów. Jego tematem jest programowanie kompaktowych sterowników Alpha i FX firmy Mitsubishi Electric, które stanowią główne wyposażenie jednego z laboratoriów dydaktycznych Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Po wprowadzeniu do omawianej tematyki (1) w następnych rozdziałach przedstawiono: charakterystykę sterownika Alpha, listę jego bloków funkcyjnych (instrukcji) i różne aspekty jego programowania (2); charakterystykę rodziny sterowników FX, ich urządzenia wewnętrzne i systemowe, zestaw instrukcji podstawowych i zaawansowanych oraz sposoby realizacji programu (3); opis systemu GX Developer, przeznaczonego do programowania sterowników z rodziny FX i będącego podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas ćwiczeń laboratoryjnych (4); metodologię tworzenia programów, czyli rozwiązywania zadań z zakresu programowania sterowników Alpha i FX (5); zbiory zadań z zakresu programowania sterowników Alpha i FX (6 i 7).