Makroświat. Podręcznik z zadaniami do makroekonomii

Makroświat. Podręcznik z zadaniami do makroekonomii
ISBN
978-83-7775-234-0
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
230

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu makroekonomii oraz ich usystematyzowanie przez rozwiązanie różnorodnych zadań (testowych, liczbowych oraz case studies). Skoncentrowano się na kluczowych tematach przedstawionych w siedmiu rozdziałach: gospodarka rynkowa, rozwój i wzrost gospodarczy, cykl koniunkturalny i jego skutki, rola państwa w gospodarce, system finansowy i rynek finansowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz wybrane zagadnienia ekonomii międzynarodowej. Ponadto na końcu podręcznika znajdują się przykładowe podsumowujące kolokwia. Jego poszczególne części zostały przygotowane przez specjalistów z dziedziny ekonomii, zarządzania oraz finansów. Ich wieloletni dorobek naukowo-dydaktyczny pozwolił na merytoryczne, a także – co istotne – przystępne opracowanie materiału.