Sygnały i systemy dynamiczne. Interpretacje – przykłady - zadania

ISBN
978-83-7775-244-9
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
nakład wyczerpany
Strony: 
158

W książce skrótowo zaprezentowano wiedzę z zakresu analizy i przetwarzania sygnałów, przystosowaną do potrzeb rozpoczynających edukację w technicznych szkołach wyższych. Skupiono się na interpretacji ogól-nych zależności i wzorów, na ich fizycznym i praktycznym znaczeniu i zilustrowano je wieloma przykła-dami i zadaniami uzupełnionymi odpowiedziami. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono własnościom i za-stosowaniu dyskretnego przekształcania Fouriera. Książka powinna być pomocna także tym wszystkim, którzy mają na co dzień kontakt z analizą i przetwarzaniem sygnałów. Powinna ułatwić całościowe zrozu-mienie podstaw analizy sygnałów, zwrócić uwagę na kompatybilność wielu opisów i modeli stosowanych w różnych dziedzinach, przekonać do praktycznego podejścia do podstaw rachunku prawdopodobieństwa i zasad estymacji parametrów stochastycznych.