Energooszczędne przejazdy tramwajów ze sterowanymi wektorowo silnikami indukcyjnymi w dynamicznym ruchu miejskim

Energooszczędne przejazdy tramwajów ze sterowanymi wektorowo silnikami indukcyjnymi w dynamicznym ruchu miejskim
ISBN
978-83-7775-267-8
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
160

W książce przedstawiono metodę obliczania energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z trakcyjnymi trójfazowymi silnikami indukcyjnymi z polowo zorientowanym sterowaniem. W opracowanych programach komputerowych uwzględniono nie tylko występowanie różnorodnych zakłóceń płynności ruchu, ale również skomplikowany profil trasy – przypadki jazdy w górę i w dół oraz po łuku. Algorytmy przejazdów tramwajów umożliwiają takie zaplanowanie dalszej jazdy pojazdów, aby po ustąpieniu zakłóceń w ruchu miejskim doprowadzić do likwidacji opóźnienia przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej. Porównano również parametry energooszczędnych przejazdów pojazdów tramwajowych z trójfazowymi silnikami indukcyjnymi (zasilanymi z falowników) oraz pojazdów z napędowymi silnikami szeregowymi prądu stałego (zasilanymi z czoperów), w szczególności w sytuacji występowania zakłóceń w złożonych, dynamicznych warunkach ruchu miejskiego.