Metodologia i redakcja prac naukowych

Metodologia i redakcja prac naukowych
ISBN
978-83-7775-283-8
Rok wydania: 
2013
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
162

Książka ma przede wszystkim stanowić pomoc podczas przygotowywania oraz ostatecznej redakcji prac naukowych, głównie dyplomowych i doktorskich, a także rozpraw habilitacyjnych. Znaczna część zawartych w niej wiadomości ma charakter ogólny, dzięki czemu może być także przydatna przy redagowaniu prac studyjnych i popularnonaukowych, a nawet w działalności dziennikarskiej. Po przedstawieniu źródeł i historycznych aspektów rozwoju nauki omówiono w niej kolejno: w części II – metodologię prac naukowych (ich cechy i rodzaje, fazy powstawania, schemat metodyczny, strukturę i sposób postępowania w kolejnych etapach pracy); w części III – modelowanie i symulację jako metodę badawczą (definicja i systematyka modeli, cel modelowania, opis modelu, zapewnienie odpowiedniej jakości modelu, weryfikacja, zasadność i istotność modelu oraz analiza wrażliwości); w części IV – ogólne zasady redakcji publikacji naukowych (merytorycznej, językowej oraz technicznej). Książkę uzupełniono bogatym wykazem literatury oraz załącznikami (teksty Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).