Wpływ parametrów izolacji transformatora na skuteczność układu chłodzenia

Wpływ parametrów izolacji transformatora na skuteczność układu chłodzenia
ISBN
978-83-7775-412-2
Rok wydania: 
2016
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
110

W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów izolacji transformatora wysokiego napięcia na skuteczność jego układu chłodzenia. Po dokonanym we wstępie wprowadzeniu w tematykę monografii w rozdziale 2 opisano źródła ciepła w transformatorze, układ jego chłodzenia oraz negatywne skutki podwyższonej temperatury. W rozdziałach 3 i 4 przedstawiono analizę wpływu na skuteczność układu chłodzenia parametrów izolacji papierowej (jej rodzaju, stopnia zestarzenia, stopnia zawilgocenia papieru, liczby kwasowej cieczy impregnującej papier i temperatury) oraz parametrów cieczy elektroizolacyjnej (jej rodzaju, stopnia zestarzenia, temperatury, a ponadto procentowego udziału innych cieczy i ich domieszkowania nanocząstkami). Rozdział 5 jest poświęcony stratom dielektrycznym w transformatorze. W rozdziale 6, stanowiącym podsumowanie rozważań, wskazano parametry izolacji mające największy wpływ na skuteczność układu chłodzenia oraz omówiono konsekwencje ich nieuwzględniania na etapach projektowania i eksploatacji transformatorów.