Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Instrumenty - przykłady - metody - zadania.

ISBN
978-83-7775-430-6
Rok wydania: 
2016
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
220

Niniejszy podręcznik przygotowano z myślą o studentach uczelni technicznych (słuchaczach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), w programie studiów mających przedmioty związane z finansami przedsiębiorstw, w szczególności z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, oraz tych, którzy chcą poszerzyć i utrwalić wiedzę zdobytą na wykładach z tego zakresu. Mogą z niego korzystać także wszyscy zainteresowani problematyką efektywnego zarządzania finansami firmy, czyli osoby już zatrudnione w przedsiębiorstwach lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Z bogatej problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa (financial management, corporate finance) wybrano zagadnienia szczególnie przydatne dla przyszłych inżynierów pełniących w przedsiębiorstwach funkcje menedżerskie lub prowadzących własne firmy. Celem książki jest przedstawienie, w skrótowej formie, podstaw teoretycznych oraz pomoc w nabyciu praktycznych umiejętności dotyczących wybranych obszarów zarządzania finansami przedsiębiorstw.