Teoria obwodów. Laboratorium

Teoria obwodów. Laboratorium
ISBN
978-83-7775-482-5
Rok wydania: 
2017
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
162

Skrypt jest przeznaczony do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu teoria obwodów i podstaw elektrotechniki dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: elektrotechnika, automatyka i robotyka, energetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Laboratorium jest prowadzone przez pracowników Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej. Jest kontynuacją opracowania Podstawy elektrotechniki. Laboratorium wydanego przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej w 2011 r. Uzupełniono i uściślono w nim materiał dydaktyczny będący wynikiem prac zespołu zajmującego się w ostatnich latach modernizacją i rozbudową laboratorium. Jest dostosowany do aktualnych planów studiów I stopnia i zgodny z wytycznymi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK, ustawa z 2015 r.). Zawarto w nim zestaw ćwiczeń laboratoryjnych, których celem jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych z takich zagadnień, jak: obwody elektryczne prądu stałego, obwody magnetyczne, jednofazowe i trójfazowe obwody prądu sinusoidalnie zmiennego i stany nieustalone w obwodach elek-trycznych. Wykonane pomiary umożliwiają sprawdzenie praw elektrotechniki na drodze doświadczalnej, zapoznanie się z aparaturą oraz urządzeniami wykorzystywanymi w laboratorium teorii obwodów. Opisy poszczególnych ćwiczeń zawierają wstęp teoretyczny, schematy układów pomiarowych, objaśnienie przeprowadzanych pomiarów i wytyczne do wykonania sprawozdania.