Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Problemy społeczne i zawodowe informatyki
ISBN
978-83-7775-514-3
Rok wydania: 
2018
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
330

Problemy społeczne i zawodowe informatyki to obszerna dziedzina wiedzy, ważna z punktu widzenia informatyka, ale także każdej osoby żyjącej w zinformatyzowanym świecie. Wśród nich wyróżnia się problemy prawne, ekonomiczne, ekologiczne, ergonomiczne, technologiczne, społeczne, psychologiczne, a także wielopłaszczyznowe.
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszej publikacji niektóre z problemów jedynie zasygnalizowano. Określony problem zdefiniowano, podano konsekwencje, wymieniono rozmaite metody jego rozwiązania, instytucje nim się zajmujące. Jednym z celów niniejszego podręcznika jest zebranie i stworzenie swego rodzaju słownika pojęć powiązanych z różnymi obszarami funkcjonowania informatyki. Pojęć, które są pośrednio powiązane z klasycznymi przedmiotami typu: języki programowania, bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe. Rozważania o charakterze ogólnym są uzupełniane konkretnymi przykładami zdarzeń, problemów i metod ich rozwiązywania. W sytuacjach, w których występują konflikty między różnymi podmiotami (a takie sytuacje mają często miejsce), starano się przedstawiać argumenty obu stron. Przegląd zastosowań informatyki służy do pokazania przykładów problemów związanych z tymi konkretnymi zastosowaniami.