Kinematyka ruchu pojazdu w różnych warunkach środowiskowych

Kinematyka ruchu pojazdu w różnych warunkach środowiskowych
ISBN
978-83-7775-530-3
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
96

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, które mogą stanowić kryterium modelowania ruchu pojazdu i umożliwić analizę zdarzeń drogowych. Przyjęta metodyka testów drogowych stanowi uniwersalne narzędzie umożliwiające analizę porównawczą wyników badań uzyskanych przy użyciu różnych urządzeń pomiarowych. Zawarta w opracowaniu baza wartości parametrów ruchu samochodu, w zmiennych warunkach nawierzchni, może posłużyć do ilościowej i jakościowej oceny zachowania się pojazdu na drodze.

Spis treści
Słowo wstępne 5
1. Wprowadzenie 7
2. Metodyka badań 15
3. Badania doświadczalne 23
3.1. Badania laboratoryjne 23
3.2. Badania drogowe – badania długoterminowe 29
3.3. Badania drogowe – badania porównawcze 56
4. Ocena parametrów ruchu pojazdu na nawierzchniach o różnym stanie 77
Podsumowanie 85
Literatura 89