Podstawy mechaniki płaskich układów prętowych część II

Podstawy mechaniki płaskich układów prętowych część II
ISBN
978-83-7775-543-3
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
264

Druga część skryptu składa się z dwóch rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono analizę kinematyczną i statyczną kratownic płaskich. Do wyznaczania sił normalnych w kratownicach płaskich wykorzystano metodę zrównoważenia węzłów i metodę Rittera. Podano także sposoby wyznaczania prętów zerowych w kratownicach płaskich oraz zaprezentowano przykłady zastosowania wszystkich metod rozwiązywania kratownic płaskich. W rozdziale 2 przedstawiono dwie metody wyznaczania sił przekrojowych w belkach. Pierwsza z nich to metoda klasyczna oparta na wykorzystaniu funkcji sił przekrojowych. Druga to metoda punktów charakterystycznych. Jest to metoda skrócona, w której wykorzystuje się obliczenia wartości sił przekrojowych w konkretnych punktach belki. Ich liczba wynika z obciążenia belki. Każda z metod została poparta kilkoma przykładami ich wykorzystania. Odnośniki do haseł w skorowidzu obejmują tylko część teoretyczną. Nie podano stron, które dotyczą przykładów.

Spis treści
Wstęp 5
Rozdział 1. Kratownice płaskie 7
1.1. Analiza kinematyczna kratownic płaskich 7
1.1.1. Warunek konieczny geometrycznej niezmienności 7
1.1.2. Warunki dostateczne geometrycznej niezmienności 8
1.2. Przykłady analizy kinematycznej kratownic płaskich 9
1.2.1. Przykład 1 9
1.2.2. Przykład 2 10
1.2.3. Przykład 3 12
1.2.4. Przykład 4 14
1.2.5. Przykład 5 16
1.2.6. Przykład 6 17
1.2.7. Przykład 7 19
1.2.8. Przykład 8 21
1.2.9. Przykład 9 23
1.3. Metody rozwiązywania kratownic płaskich 24
1.3.1. Zasada zesztywnienia 24
1.3.2. Siła normalna w pręcie kratownicy płaskiej 25
1.3.3. Metoda zrównoważenia węzłów 26
1.3.4. Metoda Rittera 29
1.3.5. Pręty zerowe 33
1.3.6. Graficzna interpretacja wyników obliczeń kratownic płaskich 34
1.4. Przykłady rozwiązywania kratownic płaskich 34
1.4.1. Przykład 1 34
1.4.2. Przykład 2 42
1.4.3. Przykład 3 52
1.4.4. Przykład 4 60
1.4.5. Przykład 5 76
1.4.6. Przykład 6 81
1.4.7. Przykład 7 90
1.4.8. Przykład 8 97
1.4.9. Przykład 9 101
1.4.10. Przykład 10 106
1.4.11. Przykład 11 107
1.4.12. Przykład 12 108
1.4.13. Przykład 13 110
1.4.14. Przykład 14 111
1.4.15. Przykład 15 113
Rozdział 2. Belki 117
2.1. Analiza kinematyczna belek 117
2.1.1. Warunki konieczny i dostateczne geometrycznej niezmienności 117
2.1.2. Przykład 1 117
2.1.3. Przykład 2 118
2.1.4. Przykład 3 119
2.1.5. Przykład 4 121
2.1.6. Przykład 5 122
2.2. Rozwiązywanie belek metodą klasyczną 123
2.2.1. Zasada zesztywnienia 123
2.2.2. Podstawy metody klasycznej 123
2.3. Przykłady zastosowania metody klasycznej 126
2.3.1. Przykład 1 126
2.3.2. Przykład 2 131
2.3.3. Przykład 3 135
2.3.4. Przykład 4 141
2.3.5. Przykład 5 148
2.3.6. Przykład 6 154
2.3.7. Przykład 7 161
2.3.8. Przykład 8 171
2.3.9. Przykład 9 179
2.3.10. Przykład 10 187
2.4. Rozwiązywanie belek metodą punktów charakterystycznych 199
2.4.1. Zasada zesztywnienia 199
2.4.2. Podstawy metody punktów charakterystycznych 199
2.5. Przykłady zastosowania metody punktów charakterystycznych 207
2.5.1. Przykład 1 207
2.5.2. Przykład 2 214
2.5.3. Przykład 3 223
2.5.4. Przykład 4 231
2.5.5. Przykład 5 239
2.5.6. Przykład 6 250
Bibliografia 261
Skorowidz 263