Współczesne projektowanie parametryczne w architekturze

ISBN
978-83-7775-548-8
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
365

Zaprezentowane w monografii ujęcie projektowania parametrycznego w architekturze i urbanistyce jest ściśle związane z doskonaleniem jakości kształtowania przestrzeni poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań projektowych. Jest to szczególnie ważne w epoce globalizacji, typizacji i zaniku zindywidualizowanego charakteru architektury.

W książce poruszono szeroki wachlarz zagadnień architektonicznych wynikających z algorytmizacji procesu twórczego, strukturalizacji przekazu informacji, nowych metod poszukiwania rozwiązań projektowych, interaktywności, symulacji i optymalizacji rozwiązań projektowych. Kompleksowe i komparatywne ujęcie wyżej wymienionych zagadnień przesądza o aktualności opracowania.

Spis treści
PODZIĘKOWANIA
1. KRÓTKA HISTORIA PROJEKTOWANIA
PARAMETRYCZNEGO I GENERATYWNEGO
1.1. XIX i początek XX wieku
1.2. L-Systemy i automaty komórkowe 17
1.3. Lata 1971–2007 29
1.4. Współczesność i przyszłość 40
2. POWIERZCHNIE SWOBODNE 47
2.1. Metody budowy złożonych powierzchni wielokrzywiznowych
w architekturze 48
2.1.1. Skóra jednowarstwowa zewnętrzna 49
2.1.2. Skóra jednowarstwowa wewnętrzna 54
2.1.3. Skóra wielowarstwowa 58
2.1.4. Skóra hybrydowa 65
2.2. Panelizacja powierzchni dwukrzywiznowych 73
3. INTELIGENCJA ROZPROSZONA (Swarm Intelligence) 85
3.1. Teoretyczne podstawy inteligencji roju-BOID 88
3.2. Przykłady zastosowania algorytmów swarmingowych
w projektowaniu architektonicznym 90
3.2.1. Boids – abstrakcyjne formy przestrzenne 91
3.2.2. Boids – symulacja przepływu ruchu pieszych 92
3.2.3. Boids – poszukiwanie formy z wykorzystaniem
inteligencji rozproszonej 96
4. OPTYMALIZACJA (Optimization) 99
4.1. Optymalizacja – od teorii do technologii 100
4.1.1. Algorytmy ewolucyjne 106
4.1.2. Algorytmy swarmingowe 108
4.2. Optymalizacja strukturalna 110
4.3. Optymalizacja topologiczna 113
4.4. Racjonalizacja 123
4.5. Optymalizacja szerokiego spektrum 133
4.6. Optymalizacja wielokryterialna 136
4.7. Optymalizacja – praktyczne przykłady 143
5. FABRYKACJA (Digital Fabrication) 153
5.1. Obróbka skrawaniem 154
5.1.1. Hidden Reality – FabFest 18’ 162
5.1.2. Pawilon AP16’ 164
5.1.3. Pawilon Voronoi 166
5.1.4. Prefabrykowane ogrodzenie 169
5.2. Druk przestrzenny 172
5.2.1. Druk przestrzenny – wydruk modelu architektonicznego 177
5.2.2. Druk przestrzenny – instalacja ProtoForm 183
6. DODATKI I ROZSZERZENIA PROGRAMU GRASSHOPPER 187
6.1. LunchBox 187
6.1.1. LunchBox-Maths 188
6.1.2. LunchBox-Panels 190
6.2. Weaverbird 200
6.2.1. Weaverbird’s Picture Frame 201
6.2.2. Weaverbird’s Sierpinski Triangle Subdivision 202
6.2.3. Weaverbird’s Loop Subdivision 203
6.2.4. Perforacja i przygotowanie modelu do druku 3d 204
6.3. Bowerbird 206
6.4. Squid 208
6.5. Kangaroo Physics 210
6.6. Ladybug 217
6.7. ARCHICAD Grasshopper Live Connection 224
6.8. KUKA|prc v2 229
6.9. Karamba 232
6.10. Firefly 238
7. CHARAKTERYSTYKA I PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE
ALGORYTMÓW 243
7.1. Atraktory (Attractor) 245
7.2. Wręgi (Waffle) 262
7.3. Pętle (Loops) 286
7.4. Diagram Woronoja (Voronoi) 293
7.5. L-Systemy i automaty komórkowe (L-System Cellular
Automata) 309
7.6. Nesting (Nesting) 324
7.7. Krzywe (Curves) 332
8. PODSUMOWANIE 353
LITERATURA 363