Podstawy automatyki. Ćwiczenia rachunkowe, część 1

ISBN
978-83-7775-558-7
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
VI
poprawione
Status: 
dostępna
Strony: 
168

Dotyczy podstaw automatyki i obejmuje zagadnienia analizy czasowej oraz częstotliwościowej ciągłych stacjonarnych układów liniowych. Każdy rozdział ma wprowadzenie teoretyczne do tematu, rozwiązane zadania i zadania do rozwiązania. W wydaniu trzecim dodano odpowiedzi do zadań przeznaczonych do samodzielnego rozwiązywania oraz rozdział poświęcony wykonywaniu ćwiczeń za pomocą freeware'owego pakietu Scilab.

Spis treści
Przedmowa 5
1. Przekształcenie Laplace’a 7
2. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do wyznaczania transmitancji operatorowej 17
3. Odwrotne przekształcenie Laplace’a 30
4. Podstawowe człony automatyki, odpowiedź skokowa i impulsowa, obliczanie uchybu ustalonego 38
5. Transmitancja widmowa, charakterystyki częstotliwościowe 46
6. Przekształcanie schematów blokowych 61
7. Algebraiczne kryterium stabilności – tablica Routha 70
8. Algebraiczne kryterium stabilności – kryterium Hurwitza 78
9. Graficzne kryterium stabilności – kryterium Nyquista 84
10. Zapas fazy i modułu 94
11. Metoda linii pierwiastkowych 105
12. Równania stanu – metody podstawowe 133
13. Równania stanu – uzupełnienie 145
14. Wykonanie ćwiczeń za pomocą pakietu Matlab 160
15. Wykonanie ćwiczeń za pomocą pakietu Scilab 164
Bibliografia 167