Wybrane zagadnienia z teorii obwodów. Laboratorium

ISBN
978-83-7775-562-4
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
120

Skrypt jest kontynuacją opracowania Podstawy elektrotechniki. Laboratorium wydanego przez Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej w 2011 r. Uzupełniono i uściślono w nim materiał dydaktyczny będący wynikiem prac zespołu zajmującego się w ostatnich latach modernizacją i rozbudową laboratorium. Jest dostosowany do aktualnych planów studiów II stopnia i zgodny z wytycznymi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK, Ustawa z 2015 r.). Ćwiczenia dotyczą wygładzania tętnień prądu, analizy częstotliwościowej czwórników, elementów nieliniowych, symetrycznych i niesymetrycznych układów trójfazowych oraz pomiarów harmonicznych i pomiarów pola elektrycznego i magnetycznego. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości teoretycznych dotyczących tych zagadnień. Wykonane pomiary umożliwiają sprawdzenie praw elektrotechniki na drodze doświadczalnej, zapoznanie się z aparaturą oraz urządzeniami wykorzystywanymi w laboratorium teorii obwodów. Opisy poszczególnych ćwiczeń zawierają wstęp teoretyczny, schematy układów pomiarowych, objaśnienie przeprowadzanych pomiarów i wytyczne do wykonania sprawozdania.

SPIS TREŚCI
Przedmowa 4
1. Regulamin przeprowadzania ćwiczeń laboratoryjnych 5
2. Sprawozdanie z ćwiczenia 6
3. Ogólne zasady BHP obowiązujące w laboratorium teorii obwodów 7
4. Urządzenia stosowane w laboratorium teorii obwodów 8
4.1. Urządzenia zasilające w układach prądu stałego 8
4.2. Urządzenia zasilające w układach prądu przemiennego 8
4.3. Urządzenia pomiarowe 9
4.4. Elementy i urządzenia pomocnicze 10
Ćwiczenie 1. Analiza częstotliwościowa czwórników typu LC 12
Ćwiczenie 2. Analiza częstotliwościowa czwórników typu RC 22
Ćwiczenie 3. Wygładzanie tętnień prądu 32
Ćwiczenie 4. Elementy nieliniowe 40
Ćwiczenie 5. Układy trójfazowe symetryczne 54
Ćwiczenie 6. Układy trójfazowe niesymetryczne 67
Ćwiczenie 7. Pomiary harmonicznych 74
Ćwiczenie 8. Pomiary pola elektrycznego 94
Ćwiczenie 9. Pomiary pola magnetycznego 114