System identification. Laboratory exercises

ISBN
978-83-7775-589-1
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
64

Skrypt powstał na potrzeby ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu identyfikacja obiektów sterowania na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Skrypt jest uzupełnieniem podręcznika "Identyfikacja obiektów sterowania, metody dyskretne, parametryczne", jednak poruszono w nim też dodatkowe zagadnienia związane z identyfikacją nieparametryczną. Zakłada się, że osoby korzystające ze skryptu znają podstawy automatyki oraz analizy sygnałów. Najważniejsze zagadnienia niezbędne do wykonania kolejnych ćwiczeń są tu powtórzone i ewentualnie opatrzone odnośnikiem bibliograficznym z myślą o dalszej lekturze. Ćwiczenia w skrypcie przygotowane są w taki sposób, aby można było je przeprowadzić z użyciem środowiska Matlab z edytorem graficznym Simulink. Na końcu książki podano ważniejsze polecenia, które można stosować, programując w środowisku Matlab. Możliwe jest również wykonanie ćwiczeń w programach na licencji wolnego oprogramowania, jak Octave lub Scilab. Do niektórych ćwiczeń przedstawionych w skrypcie przygotowano dodatkowe pliki Matlaba (dane lub skrypty). Są one dostępne na stronie internetowej: etacar.put.poznan.pl/joanna.zietkiewicz/dydaktyka/materialyios. Możliwość skorzystania z takich materiałów jest zaznaczona w odrębnych ćwiczeniach. This textbook accompanies laboratory classes of the course System identification held at the Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering in Poznan University of Technology. It is meant as complementary material to the coursebook ‘System identification. Discrete-time parametric methods’. However, in this book some issues concerning nonparametric system identification methods are also discussed. It is assumed that the reader has a basic knowledge of automatic control and signal analysis. However, the concepts important for carrying out the proposed laboratory exercises are either revised and explained here, or appropriate literature references are provided. The exercises are prepared in such a way that they can be carried out in Matlab accompanied with Simulink. At the end of the book, the most important Matlab commands for the subject are provided. It is also possible to use free software license solutions like Octave or Scilab. For many exercises, additional Matlab files are provided (data files or scripts), which are available on the website: etacar.put.poznan.pl/joanna.zietkiewicz/dydaktyka/materialy-ios. When appropriate material is available on the website, it is mentioned in the descriptions of particular exercises. 1. Continuous-time and discrete-time models 9 1.1. Basic information 9 1.1.1. Models 9 1.1.2. Laurent transform 9 1.1.3. Discrete-time models 10 1.1.4. Discretisation of continuous-time models 12 1.2. Exercises and the report 13 1.2.1. Calculations for discrete-time and continuous-time models 13 1.2.2. Simulation with continuous-time and discrete-time models 14 1.2.3. Discretisation of discrete-time models 14 2. Signals in system identification 16 2.1. Basic information 16 2.1.1. Common signals in system identification 16 2.1.2. Statistical characteristics of a signal 16 2.1.3. The order of excitation 19 2.2. Exercises and the report 20 2.2.1. Basic signal characteristics 20 2.2.2. The order of persistent excitation 20 2.2.3. The order of persistent excitation – calculations 21 3. Nonparametric methods – transient and frequency analysis 22 3.1. Basic information 22 3.1.1. Transient response identification 22 3.1.2. Determining the transfer function from the step response 22 3.1.3. Frequency analysis 28 3.2. Exercises and the report 30 3.2.1. System identification using step responses 30 3.2.2. Frequency analysis 30 4. Nonparametric methods – correlation and spectral analysis 31 4.1. Basic information 31 4.1.1. Impulse response model 31 4.1.2. Correlation analysis 31 4.1.3. Spectral analysis 32 4.2. Exercises and the report 33 4.2.1. Correlation and spectral analysis 33 4.2.2. FIR model 33 5. Deterministic models and the least-squares method 34 5.1. Basic information 34 5.1.1. Deterministic models in parametric system identification 34 5.1.2. Least-squares method 36 5.1.3. Influence of the persistent excitation order on parameter estimation 36 5.2. Exercises and the report 37 5.2.1. Parameter estimation for a system without a delay 37 5.2.2. Parameter estimation for a system with a dela 37 5.2.3. Influence of the excitation order on the estimation 38 6. Stochastic models and the least-squares method 39 6.1. Basic information 39 6.1.1. Elementary stochastic models in system identification 39 6.1.2. Least-squares method for the ARX model 40 6.1.3. Evaluation of the system identification result 41 6.2. Exercises and the report 42 6.2.1. Parameter estimation for the ARX model 42 6.2.2. Evaluation of the results 43 7.Model order estimation 44 7.1. Basic information 44 7.1.1. Estimation of the order 44 7.2. Exercises and the report 45 7.2.1. Estimation of the order in a case without disturbance 45 7.2.2. Estimation of the order in the presence of disturbance 46 8. Instrumental variables method 47 8.1. Basic information 47 8.1.1. ARMAX and OE models 47 8.1.2. Instrumental variables method 48 8.2. Exercises and the report 49 8.2.1. Comparison of the least-squares and instrumental variables methods 49 8.2.2. Instrumental variables method and the order estimation 50 9. System identification in a closed loop 51 9.1. Basic information 51 9.1.1. Problem of system identification in a closed loop 51 9.1.2. Conditions for identifiability in a closed loop 51 9.1.3. Solution to the problem 52 9.2. Exercises and the report 52 9.2.1. Identifiability conditions for the system in a closed loop 52 9.2.2. Solution to the problem of unidentifiability 53 10. Recursive estimation methods 54 10.1. Basic information 54 10.1.1. Recursive least-squares method 54 10.1.2. Recursive instrumental variables method 55 10.1.3. Recursive extended least-squares method 55 10.2. Exercises and the report 56 10.2.1. The choice of the method matching the system 56 10.2.2. Recursive identification 57 Matlab commands 58 References 63