Mechanika budowli. Zadania. Część II. Dynamika

ISBN
978-83-7775-591-4
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
154

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunku budownictwo studiujących w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym studiów I stopnia (inżynierskich). Może być również wykorzystany przez studentów architektury i inżynierii środowiska, a także pokrewnych wydziałów uczelni technicznych oraz studentów wyżej wymienionych kierunków studiów II stopnia (magisterskich). Treść podręcznika zawiera materiał uzupełniający zakres wiadomości przekazywanych na wykładach i ćwiczeniach z przedmiotu mechanika budowli objętych programem studiów. Przedstawione zadania mogą być również przydatne inżynierom budownictwa, którzy w swej praktyce zawodowej zajmują się projektowaniem konstrukcji. Prezentowane przykłady dotyczą dynamiki płaskich układów prętowych o dyskretnym i ciągłym rozkładzie masy.

SPIS TREŚCI
Przedmowa 5
Wstęp 7
1. Drgania harmoniczne układów o dyskretnym rozkładzie masy 9
Zadanie 1.1 9
Zadanie 1.2 22
Zadanie 1.3 31
Zadanie 1.4 38
Zadanie 1.5 61
Zadanie 1.6 71
Zadanie 1.7 112
Zadanie 1.8 126
2. Drgania harmoniczne układów o ciągłym rozkładzie masy 134
Zadanie 2.1 134
Zadanie 2.2 138
Zadanie 2.3 140
Zadanie 2.4 143
Zadanie 2.5 148
Bibliografia 153