Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa

ISBN
978-83-7775-598-3
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
244

Pobierz Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa

 

Jednym z głównych problemów współczesnego budownictwa jest maksymalne zagospodarowanie terenów dostępnych pod zabudowę. Obszary o prostej budowie geologicznej, wolne od geozagrożeń, spotykane są w procesie inwestycyjnym coraz rzadziej. Działania inżynierskie często obejmują tereny w bliskim sąsiedztwie siedlisk ludzkich, niekiedy sprowadzając w ten sposób zagrożenie dla istniejącej zabudowy czy wkraczając na tereny ekologicznie cenne. Geotechnicy zmagają się z coraz trudniejszymi warunkami gruntowo-wodnymi, podejmowane inwestycje zaś zakłócają niekiedy równowagę w przyrodzie. Dlatego aspekty ekologiczne w szeroko pojętym nowoczesnym budownictwie są niezwykle istotne, a priorytetowym zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków ingerencji w przyrodę.

W niniejszej publikacji omówiono konkretne przykłady problemów na styku budownictwa i ekosystemów, pojawiających się w wyniku rosnącej presji człowieka. Wskazano drogi wykorzystania w budownictwie naturalnego potencjału materiałów ekologicznych oraz obojętnych dla środowiska materiałów odpadowych. Zaprezentowano treści związane z badaniami terenowymi i laboratoryjnymi, wyniki analiz projektowych dotyczących stateczności zboczy i nasypów budowlanych, omówienie zagadnień złożoności procesu infiltracji wód, a także rozdziały o charakterze badawczym i przeglądowym.

 

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA) dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons. 

ISBN 978-83-7775-598-3 – wydanie drukowane 

ISBN 978-83-7775-599-0 – wydanie elektroniczne