Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, z. 3/2020. Zieleń w mieście

ISBN
978-83-7775-612-6
Rok wydania: 
2020
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
240

Pobierz Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz, z. 3/2020. Zieleń w mieście

Wszystkie numery czasopisma

 

 

Zezwala się na korzystanie na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 (znanej również jako CC-BY-SA)
dostępnej pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ lub innej wersji językowej tej licencji, lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji opublikowanej przez organizację Creative Commons.  

 

ISSN 2658-2619 
ISBN 978-83-7775-611-9 – wydanie drukowane 
ISBN 978-83-7775-612-6 – wydanie elektroniczne