Podstawy technologii betonu

ISBN
978-83-7775-649-2
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
V
poprawione
rozszerzone
Status: 
dostępna
Strony: 
266

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku budownictwo jako podstawowa lektura do ćwiczeń laboratoryjnych oraz literatura uzupełniająca do wykładów z przedmiotów materiały budowlane oraz technologia betonu. 

Zawarto w nim podstawowe informacje o cementach powszechnego użytku, cementach specjalnych i kruszywach do betonu. Omówione zostały metody badań ważniejszych cech fizyczno-mechanicznych podstawowych składników betonu: cementu, kruszywa i wody. Opisano metody badań zapraw budowlanych zwykłych i modyfikowanych polimerami. Zaprezentowano podstawy technologii betonu zwykłego: wytyczne normowe, zasady projektowania oraz stosowania dodatków i domieszek, a także badania wybranych cech fizyczno-mechanicznych mieszanki betonowej i betonu. Podano klasyfikację, składniki i podstawy projektowania lekkich betonów kruszywowych oraz informacje o betonach komórkowych. W książce zamieszczono 24 przykłady obliczeniowe. Wszystkie przywołane w podręczniku normy były aktualne w dniu zakończenia prac nad tekstem, tj. 1 lipca 2021 roku.