Długotrwałe badania nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu

ISBN
978-83-7775-654-6
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
274

Wyniki standardowych badań nawierzchni drogowej na odcinku doświadczalnym w Poznaniu prowadzone od roku 1984 potwierdzają tendencje proponowane dla długowiecznych nawierzchni asfaltowych. Zaobserwowane zmiany powierzchni geometrycznej warstwy wierzchniej wskazują na konieczność zaprojektowania grubszej i trwalszej podbudowy. Podbudowa powinna zapewniać nośność i trwałość zmęczeniową prognozowaną na co najmniej 40 lat, a warstwa ścieralna powinna zapewniać odpowiednie właściwości powierzchniowe – właściwości przeciwpoślizgowe oraz odporność na niską i wysoką temperaturę.

W prognozowanym okresie użytkowania nawierzchni założono jedynie naprawy powierzchniowe.

Wynika stąd konieczność projektowania układów konstrukcyjnych nawierzchni przystosowanych do dużych obciążeń, tak jak proponowane układy konstrukcji nawierzchni długowiecznych niewymagające wzmacniania podbudowy, lecz jedynie wymiany warstw asfaltowych.

- prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
(z recenzji)