Modelowanie informacji o budynku od koncepcji do dokumentacji

ISBN
978-83-7775-668-3
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
250

Książka jest przeznaczona dla studentów budownictwa i kierunków pokrewnych, którzy wykonują projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oraz dyplomantów i absolwentów chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z modelowaniem informacji o budynku.

Czytelnik powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wykonywania rysunków technicznych oraz ogólną nt. materia‐ łów budowlanych, jak również sprawnie wyszukiwać potrzebne informacje w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Materiał w książce jest tak ułożony, że prowadzi odbiorcę od wstępnej koncepcji architektonicznej, przez uszczegółowienie projektu architektoniczno-budowlanego i częściowo konstrukcyjnego, aż do przygotowania dokumentacji rysunkowej. W drugim rozdziale przedstawiono zagadnienia związane z procesem BIM oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Następnie omówiono podstawowe możliwości programu Archicad. Zawarto także szczegółowe instrukcje postępowania na kolejnych etapach powstawania modelu i rysunków. Korzystając z instrukcji, można modelować prezentowany lub własny projekt.

 

 

Spis treści

1 WSTĘP  7
2 MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU 9
21 BIM 9
22 Standaryzacja  11
23 Dane  11
24 Wymiary BIM  12
25 LOD  12
26 Wymagania inwestora (EIR) 14
27 IFC  15
28 Klasyfikacja  17
29 BCF 18
210 Wykrywanie kolizji 18
211 Nowoczesne technologie  19
212 Dane w chmurze  20
213 Skan 3D  20
214 Wirtualna rzeczywistość  21
215 Aspekty implementacji BIM w biurach projektów 21
216 BIM w edukacji  24
217 Bibliografia  25
3 PRZYKŁAD MODELOWANIA 29
31 Opis przykładu  29
32 Uruchomienie programu  29
33 Menu  29
34 Paski narzędzi  29
35 Palety  30
4 Spis treści
36 Jednostki projektu  30
37 Siatka  30
38 Punkty charakterystyczne  31
39 Widok 3D, opcje  31
310 Zaznaczanie  32
311 Warstwy  32
312 Skala rzutu  32
313 Płaszczyzna cięcia dla rzutu  33
314 Preferencje projektu  34
315 Środowisko pracy  34
316 Klasyfikacja  34
4 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA  35
41 Mapa  35
42 Lokalizacja i orientacja  36
43 Bryła  36
44 Kondygnacje  36
45 Plan kondygnacji  37
46 Modelowanie ścian  37
47 Edycja ścian  38
48 Podgląd 3D  38
49 Przekroje i widoki elewacji  39
410 Ściany działowe  40
411 Powierzchnia pomieszczeń – strefy  40
412 Zestawienia  42
413 Drzwi  42
414 Okno  42
415 Podłoga na gruncie i strop  43
416 Schody  43
417 Przekrój 3D  44
418 Otwór w stropie  44
419 Dach płaski i attyka  44
420 Dach stromy  44
421 Okno połaciowe (świetlik) 45
422 Wyposażenie (obiekt)  45
423 Piony, instalacje  46
5 PROJEKT BUDOWLANY  47
51 Materiały  47
52 Struktury warstwowe  48
53 Zaznaczanie elementów i zmiana właściwości  50
54 Osie konstrukcyjne  51
55 Ściany fundamentowe 51
56 Konstrukcja fundamentów  52
57 Zmiana warstw podłogi na gruncie 52
58 Konstrukcja stropu  53
59 Zmiana wysokości ścian  53
510 Pozioma izolacja przeciwwilgociowa  53
511 Podciągi i nadproża 54
512 Dach płaski – nadanie warstw i spadku  54
513 Konstrukcja drewnianej więźby dachowej  55
514 Dach stromy – układ warstw  55
515 Model analityczny  55
6 DOKUMENTACJA 59
61 Ustawienia parametrów dokumentacji  59
62 Zmiana Nawigatora na Organizator 59
63 Rzut dachu  59
64 Wymiarowanie rzutów  59
65 Wymiarowanie przekrojów 60
66 Etykiety 60
67 Zestawienia  60
68 Format rysunku  60
69 Szablon formatu  60
610 Informacje o projekcie  61
611 Przygotowanie do wydruku  61
612 Eksport pliku  62
A Koncepcja architektoniczna (instrukcje)  63
B Projekt budowlany (instrukcje)  121
C Dokumentacja (instrukcje)  183
Indeks  249