Programowanie w środowisku IDE Visual Studio. Ćwiczenia w języku Visual Basic oraz C#

ISBN
978-83-7775-701-7
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
134

Autor na podstawie własnych wieloletnich doświadczeń w zakresie projektowania systemów informatycznych, autorskich zaawansowanych komercyjnych programów komputerowych, rozwiązań aplikacyjnych oraz przykładów opracowanych w ramach prowadzonych zajęć z informatyki na kierunkach niezwiązanych bezpośrednio z informatyką zauważył zasadność napisania przedmiotowego skryptu. Zawarto w nim 23 ćwiczenia w języku programowania Visual Basic z wykorzystaniem środowiska IDE Visual Studio oraz 21 w języku C#. Ich spektrum obejmuje programy: bardzo proste, z instrukcjami sterującymi, względnie zaawansowane oraz projekt interfejsu użytkownika (w tym formularz startowy, logowania oraz menu główne). 

Przedstawiona do recenzji publikacja Programowanie w środowisku IDE Visual Studio. Ćwiczenia w języku Visual Basic oraz C# ma charakter podręcznika ukierunkowanego na realizację zamieszczonych w nim ćwiczeń […] w języku Visual Basic z podaniem alternatywnych implementacji w języku C#. […] Publikacja jest ciekawa i może być stosowana jako na przykład podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych z programowania.
                
dr inż. Arkadiusz Liber, prof. PWr
(z recenzji wydawniczej)
 

Spis treści

WPROWADZENIE 7

1. PODSTAWOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INFORMATYCE 10
1.1. Terminologia stosowana w informatyce 10
1.2. Konwencja nazewnictwa obiektów 10
1.3. Deklaracja zmiennych 11
1.3.1. Celowość deklaracji oraz ich typy 11
1.3.2. Zasięg dostępności zmiennych 12

2. SKŁADNIA I SEMANTYKA INSTRUKCJI STERUJĄCYCH 14
2.1. Istota instrukcji sterujących oraz ich przeznaczenie 14
2.1.1. Instrukcja If… Then… Else 15
2.1.2. Instrukcja Select Case 17
2.1.3. Instrukcja For… Next 20
2.1.4. Instrukcja Do… 21

3. PROCEDURA I FUNKCJA 25
3.1. Celowość ich stosowania 25
3.1.1. Procedura 25
3.1.2. Funkcja 27

4. PROJEKTOWANIE APLIKACJI W VISUAL STUDIO 30
4.1. Rozpoczynanie pracy w środowisku IDE programu Visual Studio 30
4.2. Wprowadzenie do środowiska IDE programu Visual Studio 32

5. ĆWICZENIA – POZIOM PODSTAWOWY 36
5.1. Projektowanie formularzy oraz ich oprogramowanie 36
5.1.1. Ćwiczenie 1 (Cw_1a) 37
5.1.2. Ćwiczenie 1 (Cw_1b) 38
5.1.3. Ćwiczenie 1 (Cw_1c) 39

6. ĆWICZENIA – INSTRUKCJE STERUJĄCE 41
6.1. Zastosowanie instrukcji sterujących 41
6.1.1. Ćwiczenie 2 (If… Then… Else) 41
6.1.2. Ćwiczenie 3 (Select Case) 44
6.1.3. Ćwiczenie 4 (For… Next) 48
6.1.4. Ćwiczenie 5 (Do While… Loop) 52

7. ĆWICZENIA – POZIOM ZAAWANSOWANY 54
7.1. Projektowanie złożonych programów 54
7.1.1. Ćwiczenie 6 (Funkcja) 547.1.2. Ćwiczenie 7 (Czas i Data) 59
7.1.3. Ćwiczenie 8 (Zegar progres) 62
7.1.4. Ćwiczenie 9 (Alarm i Stoper) 64
7.1.5. Ćwiczenie 10 (Szyfrowanie) 70
7.1.6. Ćwiczenie 11 (Kalkulator) 79

8. PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 94
8.1. Interfejs użytkownika 94
8.1.1. Formularz startowy – logo programu 94
8.1.2. Formularz logowania 95
8.1.3. Menu główne 97

PODSUMOWANIE 101
PYTANIA KONTROLNE 103
ZAŁĄCZNIK (KODY DO ĆWICZEŃ W C#) 105
LITERATURA 129
WYKAZ RYSUNKÓW 130
WYKAZ TABEL 132