Przetwórstwo tworzyw i kompozytów polimerowych w obiegu zamkniętym

ISBN
978-83-7775-725-3
Rok wydania: 
2023
Wydanie: 
I
Status: 
nowość
Strony: 
184

Spis treści

Skróty i oznaczenia 11
1. Wprowadzenie 13
1.1. Analiza rynku przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych 13
1.2. Produkcja i konsumpcja tworzyw sztucznych na świecie i w Europie 14
1.3. Rynek odzysku pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych 18
2. Charakterystyka tworzyw sztucznych w aspekcie recyklingu 21
2.1. Polimery, tworzywa sztuczne i kopolimery – definicje 21
2.2. Klasyfikacja polimerów 23
2.2.1. Podział ze względu na źródło pochodzenia 23
2.2.2. Podział ze względu na rodzaj reakcji powstawania 24
2.2.3. Podział ze względu na budowę chemiczną 25
2.2.4. Podział ze względu na podatność na przetwórstwo i recykling 26
3. Gospodarka cyrkularna tworzyw sztucznych 29
3.1. Zasady zrównoważonej gospodarki w obiegu zamkniętym 29
3.2. Projektowanie wyrobów i procesów zorientowanych na recykling 31
3.3. Ograniczenia w stosowaniu wtórnych tworzyw sztucznych 33
3.4. Ocena podatności na recykling opakowań z tworzyw sztucznych 34
4. Powstawanie odpadów poużytkowych i poprodukcyjnych 41
5. Charakterystyka procesów odzysku i recyklingu polimerów 43
5.1. Odzysk tworzyw sztucznych 43
5.2. Recykling tworzyw sztucznych 44
6. Odzysk energetyczny odpadów z tworzyw sztucznych 47
6.1. Spalanie pirolityczne 47
6.2. Zgazowanie odpadów 48
6.3. Spalanie w złożu fluidalnym 48
6.4. Spalanie rusztowe 48
6.5. Stan odzysku energetycznego w Europie i w Polsce 49
6.6. Odpad RDF paliwem alternatywnym 51
6.7. Przykładowy proces spalania rusztowego odpadów 52
7. Recykling chemiczny (surowcowy) odpadów z tworzyw sztucznych 55
7.1. Depolimeryzacja (chemoliza) 56
7.1.1. Hydroliza 57
7.1.2. Metanoliza 57
7.1.3. Glikoliza 58
7.2. Oczyszczenie rozpuszczalnikowe 58
7.3. Obróbka hydrotermiczna 59
7.4. Zgazowanie 59
7.5. Przykłady zastosowań recyklingu chemicznego 60
8. Techniki sortowania i separacji materiałów polimerowych 61
8.1. Metody separacji gęstościowej 65
8.1.1. Separacja flotacyjna („pływa–tonie”) 65
8.1.2. Separacja przy użyciu hydrocyklonu 66
8.1.3. Separacja przy użyciu klasyfikatora powietrznego 67
8.1.4. Separacja w wirówce sortującej 68
8.2. Metody separacji elektrostatycznej 69
8.2.1. Rodzaje separatorów elektrostatycznych 70
8.2.2. Ocena efektywności separacji elektrostatycznej tworzyw polimerowych 73
9. Techniki identyfikacji tworzyw sztucznych w aspekcie sortowania 75
9.1. Metody optyczne i termooptycz