Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych

Oświetlenie iluminacyjne obiektów architektonicznych
ISBN
978-837143-825-7
Rok wydania: 
2009
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
144

W książce omówiono znaczenie iluminacji w życiu ludzi oraz przedstawiono projekt oświetlenia iluminacyj-nego współczesnego obiektu architektonicznego. W początkowych rozdziałach przytoczono definicję, cele i zasady iluminacji oraz zagrożenia wynikające z błędów projektowych. Podano również zalecenia ilościowe niezbędne do opracowania koncepcji iluminacji obiektu. Na tej podstawie przygotowano koncepcję oświetlenia wybranej budow-li. Uzasadniono wybór właśnie tego obiektu, opisano jego budowę, główne osie widokowe oraz właściwości odbi-ciowe i barwy elementów. Przedstawiono rozmieszczenie i nakierowanie opraw oraz wizualizację komputerową wykonaną w programie Relux Professional 2007. W zakończeniu podano wnioski i uwagi związane z wykonanym projektem i symulacją iluminacji obiektu.

W sprawie zakupu książki proszę kierować się do firmy Elektromontaż Poznań: http://www.elektromontazpoznan.com/