Pomiary wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe w praktyce inżynierskiej

ISBN
ISBN 978-83-7775-670-6
Rok wydania: 
2022
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
166

Niniejsza monografia została napisana przede wszystkim z myślą o inżynierach budownictwa lub inżynierii środowiska, jako źródło wiedzy o tej klasie pomiarów stosowanych w praktyce inwestycyjnej. Intencją autorów było wzbogacenie wiedzy technicznej inżynierów w celu lepszego zrozumienia czynności wykonywanych przez geodetów, a także przygotowanie ich do podejmowania samodzielnych prac pomiarowych. W czterech kolejnych rozdziałach przedstawiono szeroki wachlarz zagadnień odnoszących się w pierwszej kolejności do niwelacji geometrycznej, podstawowej techniki pomiarów wysokości (rozdział 1), a następnie do tachimetrii (rozdział 2), technologii pomiarów satelitarnych GNSS (rozdział 3) oraz skaningu laserowego (rozdział 4).