Horyzontowe linie radiowe

Horyzontowe linie radiowe
ISBN
978-83-7775-031-5
Rok wydania: 
2011
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
190

Podręcznik przygotowano z myślą o studentach kierunku elektronika i telekomunikacja oraz o wszystkich osobach, które pragną poszerzyć wiedzę na temat projektowania horyzontowych linii radiowych. Autor wykorzystał w nim swoje doświadczenia inżynierskie, związane z projektowaniem łączy mikrofalowych, oraz dydaktyczne, uzyskane podczas prowadzenia wykładów i zajęć projektowych z przedmiotu horyzontowe linie radiowe. W książce krok po kroku przedstawiono Czytelnikowi zagadnienia systemowe (rozdział 1) i sposób organizacji kanałów dla linii radiowych (rozdział 2), podstawowe zjawiska i zależności propagacyjne (rozdział 3) oraz wpływ troposfery na propagację mikrofal (rozdział 4). Następnie zaprezentowano szczegółowo metody wyznaczania profilu trasy i wysokości zawieszenia anten, określania tłumienia w gazach, deszczu i we mgle oraz wyznaczania głębokości zaników płaskich i selektywnych wraz z metodami przeciwdziałania zanikom (rozdział 5). W rozdziale 6 omówiono zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (zakłócenia interferencyjne, uwzględnianie zakłóceń przy projektowaniu i przydział kanałów), a w rozdziale 7 – zagadnienia związane z wiernością i dostępnością łączy. W rozdziale ostatnim opisano etapy planowania i projektowania łącza linii radiowej oraz podano uwagi dotyczące uruchamiania i eksploatacji zainstalowanych urządzeń. Książka w założeniu ma także stanowić pomoc podczas zajęć projektowych, dlatego zawiera wiele wzorów zaczerpniętych z bieżących zaleceń ITU-R.