Miernictwo radiokomunikacyjne

ISBN
978-83-7775-616-4
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
328

W książce Miernictwo radiokomunikacyjne w przystępny sposób wyjaśniono zagadnienia praktyczne i teoretyczne związane z pomiarami parametrów anten, linii transmisyjnych, urządzeń elektronicznych i sygnałów wykorzystywanych w systemach bezprzewodowych, takich jak telewizja cyfrowa DVB-T czy telefonia komórkowa 5G. Dokładnie omówiono budowę i zasadę działania analizatorów widma, analizatorów sieci oraz metody pomiaru wybranych parametrów urządzeń i sygnałów. Duży nacisk został położony na przedstawienie poprawnych warunków pomiaru, prawidłowe szacowanie niepewności i tworzenie właściwych raportów z pomiarów. W podręczniku zaprezentowano też zasady gospodarki przyrządami pomiarowymi, spójność pomiarową oraz zarysowuje tematykę akredytacji laboratoriów badawczych.

Odbiorcy: 

  • inżynierowie i technicy zajmujący się projektowaniem, eksploatacją i pomiarami systemów oraz urządzeń radiokomunikacyjnych, 
  • pracownicy akredytowanych laboratoriów badawczych, 
  • studenci kierunków elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka, 
  • uczniowie techników, radioamatorzy i krótkofalowcy.

 

Spis treści:

Przedmowa      7

1. Wprowadzenie do miernictwa radiokomunikacyjnego    11

1.1. Zakres i specyfika miernictwa radiokomunikacyjnego    11

1.2. Pomiar    13

1.3. Sprzęt pomiarowy    15

1.4. Metody pomiarowe    22

1.5. Warunki prawidłowego pomiaru    25

1.6. Akredytacja laboratoriów badawczych    31

2. Niepewność pomiaru    35

2.1. Uwagi ogólne    35

2.2. Podstawy matematyczne    36

2.3. Błąd pomiaru    45

2.4. Niepewność    54

2.5. Szacowanie niepewności pomiaru    64

2.6. Spójność pomiarowa    90

3. Analizator widma    99

3.1. Analizator widma z przemiataniem    99

3.2. Analizator widma czasu rzeczywistego  137

3.3. Niepewność pomiaru analizatorem widma  148

4. Analizator sieci  155

4.1. Wprowadzenie  155

4.2. Wektorowy analizator sieci  170

4.3. Kalibracja analizatorów sieci i reflektometrów  185

4.4. Niepewność pomiaru analizatorem sieci  197

5. Inne przyrządy pomiarowe  205

5.1. Generatory sygnałowe  205

5.2. Mierniki mocy  207

5.3. Częstotliwościomierze  210

5.4. Oscyloskopy  212

5.5. Przyrządy specjalizowane dla sygnałów i systemów
radiokomunikacyjnych  216

6. Pomiary wybranych wielkości, sygnałów i parametrów urządzeń
radiokomunikacyjnych
 221

  6.1. Natężenie pola elektrycznego  221

  6.2. Pomiary PIM i zakłóceń radioelektrycznych  229

  6.3. Pomiary torów antenowych  237

  6.4. Pomiary wzmocnienia i tłumienia  238

  6.5. Pomiary parametrów linii transmisyjnych  239

  6.6. Pomiary impedancji, WFS i RL  241

  6.7. Pomiary parametrów macierzy rozproszenia  244

  6.8. Pomiary współczynnika szumów  246

  6.9. Pomiary anten  247

6.10. Pomiary głębokości modulacji i dewiacji częstotliwości  260

6.11. Pomiary parametrów nadajników i odbiorników  263

6.12. Pomiary sygnałów DVB-T  265

6.13. Pomiary sygnałów i parametrów urządzeń 5G  270

Dodatek A. Układ jednostek SI  291

Dodatek B. Zasady tworzenia sprawozdań z pomiarów  295

Dodatek C. Kalkulator naukowy  299

Dodatek D. Podstawy matematyczne  301

Słownik angielsko–polski  307

Słownik polsko–angielski  313

Skorowidz  319